Privacy Policy

Personas datu apstrādes politika


1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Šī personas datu apstrādes politika nosaka personas datu apstrādes procedūru un pasākumus, kas nodrošina vietnes https://casinorating-latvia.com/ personas datu drošību – turpmāk tekstā – vietnes administrators.

1.1 Vietnes administrators nodrošina cilvēka un pilsonisko tiesību un brīvību ievērošanu personas datu apstrādes laikā, tostarp tiesību uz privātumu, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību, kā svarīgāko mērķi un nosacījumu darbību īstenošanai.

1.2 Šī Vietnes administratora personas datu apstrādes politika (turpmāk tekstā – Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Vietnes administrators var iegūt par vietnes https://casinorating-latvia.com/ apmeklētājiem.

2. POLITIKĀ IZMANTOTAS VISPĀRĪGAS DEFINĪCIJAS
2.1. Automatizēta personas datu apstrāde – personas datu apstrāde, izmantojot programmatūru;

2.2. Personas datu bloķēšana – personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama, lai precizētu personas datus);

2.3 Vietne – grafisko un informatīvo materiālu kopums, kā arī datorprogrammas un datu bāzes, kas nodrošina to pieejamību internetā https://casinorating-latvia.com/ tīkla adresē;

2.4. Personas datu informācijas sistēma – personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs, kā arī informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina personas datu apstrādi;

2.5. Personas datu anonimizācija – darbības, kuru rezultātā nav iespējams noteikt, kuram konkrētam lietotājam vai citam personas datu subjektam personas dati pieder, neizmantojot papildu informāciju;

2.6. Personas datu apstrāde – jebkura darbība (darbība) vai darbību kopums (darbības), kas tiek veikta ar vai bez datortehnikas izmantošanas, kas vērsta uz personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšana, maiņa), personas datu meklēšana, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, koplietošana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;

2.7. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar konkrētu vai definējamu Vietnes lietotāju;

2.8 Lietotājs – katrs vietnes https://casinorating-latvia.com/ apmeklētājs;

2.9. Personas datu pārsūtīšana – darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus konkrētai personai vai noteiktam personu lokam;

2.10. Personas datu iznīcināšana – visas darbības, kas izraisa neatgriezenisku personas datu iznīcināšanu, neiespējamību turpmāk atjaunot personas datu informāciju sistēmā un (vai) iznīcināt būtiskus personas datu nesējus.

2.11 “Sīkfaili”, “sīkfaili” – neliels datu gabals, kas nosūtīts no vietnes un saglabāts lietotāja datorā. Tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta sīkfailus kā HTTP pieprasījumu tīmekļa serverim katru reizi, kad tiek mēģināts atvērt atbilstošo tīmekļa lapu.

3. VIETNES ADMINISTRATORS VAR APRĪKOT ŠĀDUS LIETOTĀJA PERSONAS DATUS
3.1. Vākt un apstrādāt anonīmus datus par apmeklētājiem (ieskaitot “sīkfailus”), izmantojot statistikas tīmekļa pakalpojumus, piemēram, Google Analytics un citus;

3.2. Vietnes administrators apkopo šādus datus:

 • IP adrese;
 • pārlūkprogrammas veids un versija;
 • Ekrāna izšķirtspēja;
 • pārlūkprogrammas valoda;
 • laika zona;
 • operētājsistēma;
 • ierīces veids;
 • e-pasta adreses, kas nodrošina šādu funkcionalitāti, tiek ieviestas vietnē.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS
4.1 Lietotāja personas datu apstrādes mērķis – Lietotāja informēšana, nosūtot e -pastu; nodrošināt lietotājam piekļuvi pakalpojumiem, informācijai un / vai vietnes materiāliem, ja šāda funkcionalitāte ir nodrošināta vietnē;

4.2 Vietnes administratoram ir arī tiesības paziņot Lietotājam par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Jūs vienmēr varat atteikties no reklāmu saņemšanas, nosūtot vietnes administratoram ziņojumu ar nosaukumu “Atteikties no paziņojumiem par jauniem produktiem, pakalpojumiem un īpašiem piedāvājumiem”;

4.3 Lietotāju anonīmie dati, kas savākti, izmantojot statistikas vietnes, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par Lietotāju darbībām vietnē un uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

5. Sīkdatņu lietošana
5.1 Sīkdatņu izmantošana ir nepieciešama, lai Lietotāji varētu izmantot vietnes un visas to funkcijas, piemēram, piekļūt aizsargātām vietnes sadaļām. Ja nepieciešams, Lietotājs var bloķēt vai dzēst sīkfailus, attiecīgi mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču Lietotājiem jāņem vērā, ka tas ietekmēs vietņu pareizu darbību.

5.2. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā Lietotāji izmanto vietnes. Tie ļauj vietnes administratoram saņemt informāciju par to, kas Lietotājus interesē vietnēs, un veikt atbilstošus vietņu uzlabojumus. Piemēram, sīkfaili parāda vietnes administratoram, kuras lapas tiek apmeklētas visbiežāk, palīdz identificēt grūtības, kas radušās, izmantojot tīmekļa vietnes, un novērtē mārketinga efektivitāti. Pateicoties tam, Vietnes administratoram ir iespēja komentēt vispārējās Vietnes izmantošanas tendences.

5.3 Lietotāji var pielāgot sīkfailu izmantošanu, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja Lietotājs nolemj atspējot sīkfailus, viņš joprojām varēs izmantot vietnes, lai gan dažas tīmekļa vietņu sadaļas un funkcijas nedarbosies. Visas pārlūkprogrammas ir atšķirīgas. Lai uzzinātu, kā atspējot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, skatiet palīdzības sadaļu.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKIE PAMATI
6.1 Vietnes administrators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs tos ir aizpildījis un / vai nosūtījis pēc saviem ieskatiem, izmantojot īpašas veidlapas, kas pieejamas vietnē. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot savus personas datus Vietnes administratoram, Lietotājs piekrīt šai Politikai;

6.2 Vietnes administrators apstrādā Lietotāja anonīmus datus, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ir iespējota sīkfailu saglabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

7. PERSONAS DATU VĀKŠANAS, UZGLABĀŠANAS, PĀRRAIDES UN CITU APSTRĀDES NOSACĪJUMI
7.1. Vietnes administratora apstrādāto personas datu drošību nodrošina, īstenojot juridiskus, organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā izpildītu pašreizējās juridiskās prasības personas datu aizsardzībai;

7.2. Vietnes administrators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem;

7.3. Lietotāja personas dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti;

7.4. Ja tiek atklātas personas datu neprecizitātes, Lietotājs var tās atjaunināt, nosūtot paziņojumu Vietnes administratoram;

7.5 Personas datu apstrādes periods ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Vietnes administratoram paziņojumu ar nosaukumu: “Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei”;

7.6. Vietnes administrators veic šādus pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja personas datu drošību:

 • Piekļuve informācijai ir ierobežota tikai darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumus
 • Lietotājam;
 • Visiem darbiniekiem jāparaksta konfidencialitātes līgumi;
 • Visi partneri un trešās personas, kas iesaistītas noteiktās darbībās, neparedzētiem mērķiem paraksta neizpaušanas un neizpaušanas līgumus;
 • Dati tiek šifrēti ar SSL tehnoloģiju, izmantojot trešo pušu pakalpojumus;
 • No Lietotāja saņemtie dati tiek glabāti šifrētā veidā drošos datoros ar aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi.


7.7. Tā kā nav pilnīgi droša veida, kā aizsargāt informāciju elektroniskās uzglabāšanas, apstrādes un pārsūtīšanas procesā, vietnes administrators, neskatoties uz visiem uzņēmuma centieniem, pilnībā negarantē drošību.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1 Lietotājs var iegūt jebkādus paskaidrojumus par savu personas datu apstrādi, sazinoties ar vietnes administratoru, izmantojot tīmekļa vietnē esošo kontaktformu;

8.2. Šis dokuments atspoguļos visas izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir spēkā nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju;

8.3. Vietnes administrators var atjaunināt konfidencialitātes politiku, lai atspoguļotu izmaiņas datu politikā. Gadījumā, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas privātuma aizsardzības noteikumos kopumā un jo īpaši lietotāja personas datu izmantošanas politikā, vietnes administratoram ir pienākums par to informēt vietnes pašreizējā lapā.

8.4. Lietotājam laiku pa laikam jāpārbauda šī lapa, lai iegūtu jaunāko informāciju par privātuma politiku;

8.5 Visas izmaiņas Privātuma politikā ir spēkā no brīža, kad tās tiek ievietotas Vietnē;

8.6 Tikai Politikas angļu valodas versijai ir juridisks spēks, un tulkojumi citā valodā ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.